Het logo van Aard'g

Vinkje in het groen4.9 gemiddelde beoordeling

Vinkje in het groenGeld-terug-Garantie

Vinkje in het groenVandaag besteld, morgen in huis

Privacy Statement

Versie 3, mei 2020


Inleiding

Aard’g neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@aardg.nl.


Wie is Aard’g?

Aard’g is een vennootschap onder firma, kantoorhoudende te (1811 EB) Alkmaar aan Laat 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71403280.

Aard’g is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aard’g de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Aard’g jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Aard’g persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Aard’g voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Aard’g worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom: dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.


Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Affiliate marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Retargeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Behavioural targeting

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Loyaliteitsprogramma

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: A/B testing

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek

Gegevens: Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Aard’g heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Aard’g over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Aard’g. Je kunt verzoeken dat Aard’g je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Aard’g te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Aard’g of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Aard’g te verkrijgen. Aard’g zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Aard’g je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Aard’g

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@aardg.nl. Aard’g zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Aard’g een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Aard’g je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Het kan zijn dat Aard’g verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Aard’g gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Aard’g gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Aard’g aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Aard’g cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Aard’g worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Aard’g worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Aard’g je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@aardg.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Aard’g jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@aardg.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.