Het logo van Aard'g

Vinkje in het groen4.9 gemiddelde beoordeling

Vinkje in het groenGeld-terug-Garantie

Vinkje in het groenVandaag besteld, morgen in huis

Privacy Statement

Laatst bijgewerkt op 27-jun-2023

Effectieve datum: 27-jun-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Aard’g V.O.F., Houtjeslaan 39, Noord-Holland 1871VC, Nederland (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), e-mail: info@aardg.nl, telefoon: 072-2029144 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website (aardg.nl) (de ‘Dienst’). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie zoals beschreven in dit privacybeleid. Als u hiermee niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de Dienst.

Wij kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zullen het herziene privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het is geplaatst op de Dienst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene privacybeleid accepteert. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen:

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

 • Name
 • Email
 • Address
 • Payment Info

Hoe wij uw informatie verzamelen:

Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manieren:

 • When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
 • Interacts with the website
 • From public sources

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij zullen de verzamelde informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/Promotionele activiteiten
 • Creating user account
 • Testimonials
 • Customer feedback collection
 • Enforce T&C
 • Processing payment
 • Support
 • Administration info
 • Targeted advertising
 • Manage customer order
 • Site protection
 • Manage user account

Als wij uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw informatie alleen gebruiken nadat wij uw toestemming hebben ontvangen, en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming heeft verleend, tenzij de wet ons anders verplicht.

Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden overdragen zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Ad service
 • Analytics
 • Payment recovery services
 • Data collection & process

Wij eisen van dergelijke derden dat zij de door ons aan hen overgedragen persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te vervullen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken in de volgende gevallen: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; (2) om onze overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen door een ander bedrijf, wordt uw informatie een van de activa die wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaartermijn van uw informatie:

Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun accounts hebben beëindigd, of zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij kunnen bepaalde informatie langer bewaren, zoals vereist voor het bijhouden van records/rapportage overeenkomstig de toepasselijke wet of om andere legitieme redenen, zoals het handhaven van juridische rechten, fraudepreventie, enz. Anonieme informatie en geaggregeerde informatie die u niet direct of indirect identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de actieve verwerking ervan, ons te verzoeken uw persoonlijke informatie naar een andere entiteit over te dragen, toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@aardg.nl. Wij zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons een e-mail te sturen naar info@aardg.nl.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u de toestemming voor de verwerking daarvan intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang heeft tot de Dienst of deze niet kunt gebruiken waarvoor uw informatie is gevraagd.

Cookies enz.:

Om meer te weten te komen over hoe wij deze en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of de ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute beveiliging garanderen en daarom kunnen wij de beveiliging van enige informatie die u aan ons verstuurt niet waarborgen. U doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren die via een link op de Dienst toegankelijk is. Wij adviseren u sterk om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van websites of diensten van derden.

Klachten/Functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via Aard’g V.O.F., Houtjeslaan 39, e-mail: info@aardg.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.